Christie, N. (1998). En plass for alle. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 85(3/4), 202–212. https://doi.org/10.7146/ntfk.v85i3/4.137393