NTfK. (1998). Innehåll. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 85(3/4), 172–173. https://doi.org/10.7146/ntfk.v85i3/4.137390