Jacobsson, M., Bons, T., & Öckinger, V. (2023). Målsägandens oro inför rättegångsprocessen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 110(1), 75–83. https://doi.org/10.7146/ntfk.v110i1.136738