Mølbak, M. ., & Skovgård Jørgensen, C. . (2022). Psykisk vold inden for lovens rammer: – muligheder og begrænsninger i retliggørelsen af psykisk vold. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(2), 328–347. https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i2.132401