Storgaard, A. (2022). Forord. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(2), 245–246. https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i2.132395