Sandahl, J. . (2022). School Affiliation and Offending in Stockholm: A Socio-structural Approach. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(1), 236–244. https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i1.131832