Vestergaard, J. (2021). Ingun Fornes: Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(3), 488–490. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i3.129656