Vestergaard, J. . (2021). Anne Grøstad: Internasjonalt strafferettslig samarbeid. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(2), 398–402. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i2.128535