Juul Holm, C. (2021). Kan et frivilligt samleje være strafbart? – Overvejelser om viljens nye betydning for gerningsindholdet i voldtægtsbestemmelsen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(2), 343–359. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i2.128531