Pettersson, T. (2021). Mat, makt och motstånd: Om konflikter inom tvångsvård. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), 236–250. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125573