Johnsen, B., Skogvoll, V., & Normann, T. (2021). «YOLO – you only live once»:: Innsattes fortellinger om bruk av dopingmidler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), 196–214. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125571