Olesen, A., & Rosenholm, A. B. (2021). Frivillige organisationers resocialiserende arbejde i Kriminalforsorgens institutioner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), 59–76. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125564