Storgaard, A. (2021). Forord. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), 5–7. https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125560