Landström, L., & Naarttijärvi, M. (2020). Gränser för polisiär innovation – rättssäkerhet, enhetlighet och demokratisk legitimitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 107(3), 268–286. https://doi.org/10.7146/ntfk.v107i3.124885