Pedersen, L. H. P. (2020). Hanne Mørk: Tolkning i justitssektoren. En innføring i tolkning i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 107(2), 175–178. https://doi.org/10.7146/ntfk.v107i2.124872