Flyghed, J., & Schoultz, I. (2019). Företags försvar vid anklagelser om brott – betydelsen av den nordiska kontexten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 106(3), 297–314. https://doi.org/10.7146/ntfk.v106i3.124795