Storgaard, A. (2019). Forord. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 106(3), 275. https://doi.org/10.7146/ntfk.v106i3.124792