Storgaard, A. (2018). Forord. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 105(3), 213–215. https://doi.org/10.7146/ntfk.v105i3.120562