Nielsen, G. T. (2019). Jørn Vestergaard: Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104(3), 340–347. https://doi.org/10.7146/ntfk.v104i3.115053