Terkelsen, O. (2017). Udlevering af lovovertrædere – en retshistorisk undersøgelse af retsgrundlaget og nogle statsretlige overvejelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104(3), 289–317. https://doi.org/10.7146/ntfk.v104i3.115051