Clausen, S. (2017). Indførelsen af RNR-principperne i den danske kriminalforsorg. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104(1), 28–59. https://doi.org/10.7146/ntfk.v104i1.115015