Tham, H. (2019). Nicolay B. Johansen: Det nyliberale Janusansikt. Straff i frihetens tid. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104(1), 95–97. https://doi.org/10.7146/ntfk.v104i1.115008