Olaussen, L. P. (2016). Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103(1), 102–104. https://doi.org/10.7146/ntfk.v103i1.101024