(1)
Olaussen, L. P. Prisonisering - En Ubekreftet "jernlov" Om Sosialt Liv Bak Murene. NTfK 2015, 102, 276-302.