(1)
Lahti, R. Straffrätten På 2020-Talet - från Cesare Beccarias Om Brott Och Straff (1764) till En Allt Mer Internationell Och Europeisk straffrätt. NTfK 2015, 102, 262-275.