(1)
Gröning, L. Tilregnelighet Og Utilregnelighet: Begreper Og Regler. NTfK 2015, 102, 112-148.