(1)
Pratt, J.; Eriksson, A. Den Skandinaviska Exceptionalismen I Kriminalpolitiken. NTfK 2009, 96, 135-151.