(1)
Örn, S.; Gunnlaugsson, H. Etisk Dilemma I Det Islandske Forretningsmiljø. NTfK 2008, 95, 179-191.