(1)
Suominen, A. Om Giltigheten Av Ett Rambeslut I Europeisk straffrätt Samt Lissabonfördragets Inverkan På området för Den Europeiska straffrätten. NTfK 2008, 95, 130-50.