(1)
Asks, B. Riktlinjer för Framtidens Kriminalpolitik Och för straffrättsliga Reformer. NTfK 2007, 94, 1-4.