(1)
Olaussen, L. P. Politianmeldelse - Handlingers Alvorlighet Og Sosial Avstand. NTfK 2006, 93, 306-316.