(1)
Holgersson, S.; Granér, R.; Skoglund, P. Anmälningar Mot Poliser. NTfK 2006, 93, 289-305.