(1)
Korsell, L. Ekonomisk Och Organiserad Brottslighet - Ett Kriminalpolitiskt Drama I Sju Akter. NTfK 2006, 93, 249-273.