(1)
Hofer, H. von. Ökat våld och/Eller Vidgade Definitioner? En Empirisk Och Teoretisk Analys Av Den långsiktiga vålds-Utvecklingen. NTfK 2006, 93, 193-208.