(1)
Olaussen, L. P. Mer Utbredt Aksept for Fengselsstraff I Den Norske Befolkningen. NTfK 2006, 93, 160-180.