(1)
Olaussen, L. P. Fruktbarhet Sikres Ved Argumentasjon, Ikke Med erklæringer. NTfK 2004, 91, 408-412.