(1)
Korsell, L. E. Straff Och sjåalvreglering Mot Brott I näringslivet. NTfK 2004, 91, 349-367.