(1)
Lindgren, S.- Åke; Klette, H.; Olesen, H.; Smith, P. S. Boganmeldelser. NTfK 2004, 91, 336-348.