(1)
Balvig, F. Kriminalitetsudviklingen I Danmark Og Omegn. NTfK 2004, 91, 94-109.