(1)
Holmberg, L.; Bakketeig, E. Boganmeldelser. NTfK 2003, 90, 67-72.