(1)
Mathiesen, T. Globaliseringen Av Kontroll: Fremveksten Av Registrerings- Og overvåkningssystemer I Europa. NTfK 2000, 87, 203-220.