(1)
Nuotio, K. Alf Ross Som straffrättsfilosof. NTfK 1999, 86, 171-193.