(1)
Olaussen, L. P. Voldskriminalitetens Utvikling I De to Siste tiƄrene. NTfK 1995, 82, 97-116.