(1)
Klette, H. Tingsrätternas straffmätningspraxis Vid Brott Enligt BrB Kap. 1 § Och Speciellt Grov våldtäkt, 1989-92. NTfK 1994, 81, 54-66.