(1)
Larsson, P. Pedagogikkens Inntog. NTfK 1993, 80, 31-45.