(1)
Järvinen, M. Könsperspektiv På Prostitution. NTfK 1991, 78, 81-98.