(1)
Sevón, K. Legalitet, Effektivitet Och Legitimitet Som Kriterier för straffrättens Normativa Koherens. NTfK 1990, 77, 304-328.