(1)
Nuutila, A.-M. Mökligheten Att Handla Annorlunda Som En förutsättning för Skyldansvar - Syften Och värderingar. NTfK 1990, 77, 276-294.