(1)
Nuotio, K. Förutsebarhetens Betydelse Inom Honkasalos läran Om Kausalitet I straffrätten. NTfK 1990, 77, 260-275.