(1)
Bødal, K.; Fridhov, I. M.; Hammerlin, Y. Nordisk Fengselsstatistikk. NTfK 1989, 76, 247-265.